E-sports by House of E-sports

House of Esports heeft ten doel het bevorderen en ontwikkelen van welzijn, kennis en sociale vaardigheden van jongeren in de maatschappij en in het bijzonder in achterstandswijken in dorpen en steden.

Visie
House of Esports tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van educatieve projecten en evenementen, al dan niet in overleg en/of samenwerking met overheden en semi-overheden, waarbij esports zal worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden, en de focus zal worden gelegd op de sociale cohesie, educatie, cognitieve ontwikkeling, saamhorigheid, gezondheid en het wegnemen van de negatieve stigma’s van esports (het bevorderen van bewust gamen) door middel van het bijdragen aan de profilering van esports als vorm van educatie. Alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

We’re in for the better game! Voor meer info: https://houseofesports.nl